About the Wales Collection

The National Library of Wales and the Welsh County Archivists Group have provided findmypast with the Welsh records which make up the Wales Collection.

Currently on findmypast you can search:

•Parish registers

National Library of Wales


The National Library of Wales is located in Aberystwyth and holds large and significant archive collections, as well as printed books. These collections include a number of large estate archives, the archives of the Church of Wales (apart from parish registers but including bishop's transcripts) and of several non-conformist denominations.

It also holds the archives of cultural, political, industrial, agricultural, educational and professional institutions and the archives of individuals and families who have played a significant role in Wales.

Welsh County Archivists Group


The Welsh County Archivists Group contains various local authority archives, many of which have contributed to the Welsh Collection. They are as follows:

Isle of Anglesey County Council (Anglesey Archives Service)

Carmarthenshire County Council (Carmarthenshire Archive Service)

Ceredigion County Council (Ceredigion Archives)

Conwy County Borough Council (Conwy Archive Service)

Denbighshire County Council (Denbighshire Archives)

Flintshire County Council (Flintshire Record Office)

Glamorgan Archives

Gwent Record Office

Gwynedd County Council (Gwynedd Archives Service)

Pembrokeshire County Council (Pembrokeshire Record Office)

Powys County Council (Powys County Archives Office)

West Glamorgan Archive Service

Wrexham County Borough Council (Wrexham Archives Service)


Search the Welsh parish registers now

Y Casgliad Cymreig
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Grwp Archifau Sirol Cymru wedi darparu findmypast.co.uk gyda chofrestri plwyfi Cymru sy'n rhan o'r Casgliad Cymreig.

Llyfrgell Genedlaethol CymruMae'r llyfrgell, a leolir yn Aberystwyth, yn cadw casgliadau archifyddol helaeth ac arwyddocaol, yn ogystal â llyfrau printiedig. Mae'r casgliadau hyn yn cynnwys nifer helaeth o archifau stadau mawr, archifau Eglwys Cymru (ar wahân i gofrestri plwyfi, ond yn cynnwys adysgrifau'r esgob) a rhai o enwadau 'r anghydffurfwyr.

Chwiliwch gofrestri plwyfi Cymru nawr

Hefyd mae'n cadw'r archifau sefydliadau diwylliannol, gwleidyddol, diwydiannol, amaethyddol, addysgiadol a phroffesiynol ac archifau unigolion a theuluoedd sy wedi chwarae rhan arwyddocaol yng Nghymru.

Grwp Archifau Sirol Cymru


Mae gan Grwp Archifau Sirol Cymru lawer o archifau'r awdurdodau lleol ac mae llawer ohonynt wedi cyfrannu at y casgliad Cymreig. Dyma nhw:

Cyngor Sirol Ynys Môn (Gwasanaeth Archifau Ynys Môn)

Cyngor Sirol Sir Gaerfyrddin (Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin)

Cyngor Sirol Ceredigion (Archifau Ceredigion)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Gwasanaeth Archifau Conwy)

Cyngor Sirol Sir Ddinbych (Archifau Sir Ddinbych)

Cyngor Sirol Sir Fflint (Swyddfa Gofnodion Sir Fflint)

Archifau Morgannwg

Swyddfa Gofnodion Gwent

Cyngor Sirol Gwynedd (Gwasanaeth Archifau Gwynedd)

Cyngor Sirol Sir Benfro (Swyddfa Gofnodion Sir Benfro)

Cyngor Sirol Powys (Swyddfa Archifau Sirol Powys)

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Gwasanaeth Archifau Wrecsam)

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am gofrestri plwyfi Cymru gan glicio ar y fwydlen ar y chwith.

Chwiliwch gofrestri plwyfi Cymru nawr

(The image of Cardiff docks is reproduced from the George Grantham Bain Collection (Library of Congress))